Judul Buku : AL-FATAWAL FATHANIYAH (Syeikh Ahmad Al-Fathani) Jilid 1 - 3

Kandungan Jilid Pertama: Membicarakan data penyelidikan kitab yang asal. Soal dan jawab pelbagai permasalahan agama Islam. Selain membicarakan 'aqidah dan fiqh, juga dapat dikaji jalan pemikiran bahasa yang dibahas oleh pengarangnya, Syeikh Ahmad al-Fathani.
Ukuran/Tebal : 22.5 x 14.5 cm
Halaman : 221 M/S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kandungan Jilid Kedua: Soal dan jawab permasalahan agama Islam, yang membicarakan fiqh, juga dapat dikaji jalan pemikiran pengarang mengenai politik, sosiologi dan sebagainya.
Ukuran/Tebal : 22.5 x 14.5 cm
Halaman : 279 M/S

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kandungan Jilid Ketiga: Membicarakan tentang jazabah yang terjadi dalam golongan Thariqat Ahmadiyah. Merupakan jawaban atas pertanyaan Raja Kelantan. Kandungan yang lain ialah bahasan Hadits mendahului dan menyudahi makan dengan garam. Terakhir sekali ialah pembelaan murid-murid Syeikh Ahmad al-Fathani tentang masalah susunan bacaan talqin.
Ukuran/Tebal : 22.5 x 14.5 cm
Halaman : 155 M/S*******************************************************