Judul Buku : AL-'URWATUL WUTSQA

Kandungan : Membicarakan data kitab, penyelidikan biodata Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani dan perkembangan Thariqat Samaniyah di Asia Tenggara. Kandungan transliterasi membicarakan pelbagai aspek Thariqat Samaniyah yang diajarkan oleh Syeikh Muhammad bin 'Abdul Karim as-Sammani al-Madani.
Ukuran/Tebal : 22.5 x 14.5 cm
Halaman : 248 M/S

*******************************************************