Judul Buku : BADA-I'UZ ZUHUR - SEGUGUS BUNGA NAN INDAH (Jilid 1 & 2)

Kandungan Jilid Pertama : Membicarakan pengenalan data kitab, menanggapi pertikaian pendapat mengenai bala' dalam bulan Safar. Kandungan transliterasi membicarakan pelbagai jenis amalan dan doa. Terlampir manuskrip asli dalam bentuk tulisan Melayu/Jawi.
Ukuran/Tebal : 22.5 x 14.5 cm
Halaman : 236 M/S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kandungan Jilid Kedua : Membicarakan pelbagai jenis amalan dan doa, kelanjutan dari buku jilid pertama. Dilampirkan juga Segugus Bunga terbitan Matba'ah al-Miriyah, Makkah, 1321 H.
Ukuran/Tebal : 22.5 x 14.5 cm
Halaman : 286 M/S

 *******************************************************