Judul Buku : DHIYAUL MURID (Syeikh Daud al-Fathani) - PEDOMAN ZIKIR MENUJU ILAHI

Kandungan : Membicarakan tatacara berzikir menurut Thariqat Syatariyah, data kitab yang asal, sejarah perkembangan Thariqat Syatariyah di Asia Tenggara. Selainnya juga membicarakan riwayat hidup Syeikh 'Abdul Mubin al-Fathani, ulama yang menyebar Islam di Pahang. Turut dengan lampiran beberapa manuskrip karya Syeikh Daud bin 'Abdullah al-Fathani, di antaranya mengenai Imam Mahdi.
Ukuran/Tebal : 22.5 x 14.5 cm
Halaman : 219 M/S

*******************************************************