Judul Buku : FARIDATUL FARA'ID

Kandungan : Membicarakan sejarah ringkas ilmu Tauhid di Asia Tenggara, gambaran ringkas pengenalan Faridatul Faraid karya Syeikh Ahmad al-Fathani. Kandungan transliterasi membicarakan 'Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dilengkapi dengan nota-nota yang panjang. Terlampir juga tiga judul manuskrip karya Syeikh Ahmad al-Fathani dalam bahasa Arab, iaitu Jumanatut Tauhid, Munjiyatul 'Awam dan Minhajus Salam
Ukuran/Tebal : 22.5 x 14.5 cm
Halaman : 272 M/S
*******************************************************