Judul Buku : FATWA BINATANG HIDUP DUA ALAM

Kandungan : Penyelidikan saintifik yang dilakukan Syeikh Ahmad al-Fathani terhadap binatang yang hidup dalam dua jenis alam sehingga dapat menentukan hukum halal atau pun haram sekiranya dimakan. Dilampirkan juga manuskrip asli dan bahagian cetakan dalam Al-Fatawal Fathaniyah, selain dilampirkan riwayat hidup ringkas Syeikh Ahmad al-Fathani.
Ukuran/Tebal : 22.5 x 14.5 cm
Halaman : 60 M/S

*******************************************************