Judul Buku : HIDAYATUS SALIKIN (Syeikh Abdus Shamad Al-Falimbani) Jilid 1 - 3


Kitab Hidayatus Salikin karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani ini mengandungi tiga jilid.
Kandungan Jilid Pertama :
Membicarakan pengenalan data kitab. Kandungan transliterasi menggalakkan berbagai-bagai amalan berdasarkan al-Quran, Hadist dan pendapat para ulama. Dilampirkan juga karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani yang berjudul Zahratul Murid.
Keterangan : Transliterasi kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karya Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani. Terbitan ini dengan tambahan lampiran risalah berjudul Najatul Ikhwan karya Saiyid 'Utsman Betawi.
Ukuran/Tebal : 22 x 14.5 cm 
Halaman : 195 M/S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kandungan Jilid Kedua :
Membicarakan nafsu mahmudah dan mazmumah. Dilampirkan juga manuskrip Tuhfatul Mursalah bergantung makna Melayu oleh Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani, Lubatut Tasawuf bergantung makna Melayu oleh Syeikh Abdur Rauf bin 'Ali al-Fansuri dan Fathur Rahman oleh Syeikh Muhammad Arsyad bin 'Abdullah al-Banjari.
Ukuran/Tebal : 22 x 14.5 cm 
Halaman : 271 M/S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kandungan Jilid Ketiga : 
Transliterasi merupakan kelanjutan jilid pertama dan kedua. Dilengkapi dengan glosari dan satu judul 'Pembelaan untuk Kitab Hidayatus Salikin dan Siyarus Salikin'. Buku ini diakhiri dengan lampiran kitab Hidayatus Salikin dalam bentuk tulisan Melayu/Jawi secara lengkap.
Ukuran/Tebal : 22 x 14.5 cm 
Halaman : 284 M/S


*******************************************************