Judul Buku : MANHALUSH SHAFI SYEIKH DAUD AL-FATHANI

Kandungan : Terkandung di dalamnya maklumat penyelidikan kitab Manhalush Shafi, riwayat hidup Syeikh Abdur Rahman Pauh Bok al-Fathani, dan riwayat hidup Syeikh Muhammad Zain al-Fathani. Kandungan transliterasi membicarakan tasawuf haqiqat peringkat tinggi. Dilampirkan juga Manhalush Shafi salinan Syeikh Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani dan dua buah manuskrip karya Syeikh Daud al-Fathani lainnya.
Ukuran : 22.5 x 14.5 cm
Halaman : 222 M/S

*******************************************************