Judul Buku : MUNYATUL MUSHALLI (Syeikh Daud Bin 'Abdullah Al-Fathani)


Kandungan : Buku ini adalah transliterasi kitab karya Syeikh Daud al-Fathani, khusus mengenai pengetahuan sembahyang. Di dalamnya turut dibicarakan ringkasan riwayat pengarangnya,  iaitu Syeikh Daud al-Fathani. Khusus mengenai pengetahuan sembahyang yang dibicarakan adalah meliputi syarat-syarat sembahyang, rukun-rukun sembahyang, sunat Ab-'adh dan Hai-at, asal-usul sembahyang, hikmah dan kesempurnaan pengamalan, sujud Sahwi, makruh dalam sembahyang, sunat-sunat sesudah sembahyang, sembahyang berjama'ah dan Jumaat, dan sembahyang-sembahyang sunat.
Ukuran/Tebal : 22.5 x 14.5cm
Halaman : 230 M/S

*******************************************************