Judul Buku : PENYEBARAN ISLAM & SILSILAH ULAMA' (Jilid 1 -14)

Koleksi bersiri ini mengandungi 13 jilid kesemuanya, yang membicarakan sejarah dan tokoh ulama dunia Melayu. Berikut dilampirkan judul-judul yang terdapat pada setiap siri :
Siri 1 :
Terkandung di dalamnya Tarikh Fathani karya Syeikh Faqih 'Ali bin Wan Muhammad, dan biografi Faqih 'Ali al-Malbari al-Fathani, nenek moyang ulama dan raja-raja Melayu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Siri 2 :
Membicarakan catatan tahun-tahun kedatangan Islam di Dunia Melayu, Syeikh 'Abdullah al-Qumairi - Penyebar Islam dan Pencipta Nama Kedah Darul Aman, Malikush Shaleh - Penyelamat Kerajaan Islam Samudera Pasai, Saiyid Jamaluddin al-Kubra - Datuk Nenek  Para Ulama Dunia Melayu (bahagian Pertama), Saiyid Ibrahim al-Hadhrami dan Keturunannya Yang Menjadi Ulama Terkenal.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Siri 3 :
Keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Melalui Anaknya Syeikh Wan Muhammad Yasin, Keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Melalui Anaknya Syeikh Wan Yahya, Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Melalui Anaknya Syeikh Wan Abdur Rahman, Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Melalui Anaknya Maulana Ishaq, Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Melalui Anaknya Sunan Ampel, Ali Murtadho Anak Saiyid Ibrahim al-Hadhrami Dan Makamnya di Patani, Saiyid Barakat Zainil Alam Saudara Kandung Saiyid Ibrahim al-Hadhrami Dan Pertikaian Pendapat Mengenai Negeri Cermin, Saiyid Ali Nurul Alam Saiyid Saudara Kandung Ibrahim al-Hadhrami, Keturunan Saiyid Ali Nurul Alam Melalui Anaknya Wan 'Abdullah/Sultan 'Umdatullah, Keturunan Saiyid Ali Nurul Alam Melalui Anaknya Wan Husein as-Sanawi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Siri 4 :
Syeikh Wan Muhammad 'Ariffin Syah, Syeikh Muhammad Sa'id - Penyebar Islam di Fathani Darus Salam, Syeikh Shafiyuddin al-'Abbasi Dato' Seri Raja Faqih, Karya-karya Yang Berasal Dari Syeikh Shafiyuddin, Keturunan Syeikh Shafiyuddin Yang Menjadi Ulama dan Tokoh, Kubur Syeikh Shafiyuddin, Faqih Wan Musa al-Fathani - Pengasas Pondok Pokok Sena, Takrif Istilah Dan Kampung Yang Diberinama Oleh Keturunannya, Kubur Faqih Wan Musa al-Fathani, Karya Faqih Wan Musa al-Fathani.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
* Bersambung lagi pada masa akan datang untuk siri-siri selanjutnya.


*******************************************************