Judul Buku : PERKEMBANGAN ILMU NAHWU & SHARAF DI DUNIA MELAYUKandungan : Membicarakan perkembangan ilmu-ilmu 'Arabiyah, Nahwu, Sharaf, Balaghah dll. Dilengkapi dengan transliterasli Matan al-Ajrumiyah dan pelbagai matan Nahwu, karya Syeikh Ahmad al-Fathani dalam bahasa Arab.
Ukuran/Tebal : 22.5 x 14.5 cm 
Halaman : 154 m/s

*******************************************************