Judul Buku : TAFSIR PUISI HAMZAH FANSURI & KARYA-KARYA SHUFI

Kandungan : Membicarakan transliterasi puisi karya Syeikh Hamzah al-Fansuri dari manuskrip Melayu/Jawi salinan Tuan Guru Mahmud bin Yusuf  Terengganu. Pada bahagian awal dibicarakan riwayat hidup Syeikh Hamzah al-Fansuri, Syamsuddin as-Sumatra-i dan Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri. Juga dilampirkan manuskrip Melayu/Jawi dan sebuah karya Syeikh Nuruddin ar-Raniri berjudul Durarul Faraid.
Ukuran/Tebal : 22.5 x 14.5 cm
Halaman : 201 M/S
*******************************************************