Judul Buku : WAWASAN PEMIKIRAN ULAMA (Jilid 1 - 7 )

Koleksi berjudul WAWASAN PEMIKIRAN ULAMA ini mengandungi tujuh jilid kesemuanya. Koleksi ini merupakan himpunan kertas kerja oleh Hj. Wan Mohd Shaghir 'Abdullah dari pelbagai seminar yang dibentangnya, sama ada dalam atau luar negara. Berikut hanya dilampirkan judul-judul kertas kerja mengikut jilid.
Judul Jilid 1: 
 • Pengenalan Ulama Asiang Tenggara Dahulu dan Sekarang
 • Perkembangan Penulisan Hadith Ulama Asia Tenggara
 • Menanggapi Kritikan Kitab Al-Jauhar Al-Mauhub Syeikh Wan 'Ali Kutan Al-Kalantani
Ukuran/Tebal: 22.5 x 14.5 cm
Halaman : 156 M/S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Judul Jilid 2 :
 • Koleksi Khazanah Manuskrip Pusaka Syeikh Ahmad Al-Fathani
 • Khazanah Koleksi Syeikh Ahmad Al-Fathani
 • Syeikh Ahmad Al-Fathani Ulama dan Tokoh Persuratan Melayu : Dari Zaman Klasik Ke Arah Dunia Moden
 • Peranan Orang-Orang Patani di Dunia Perantauan
Ukuran/Tebal: 22.5 x 14.5 cm
Halaman : 154 M/S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Judul Jilid 3 : 
 • Manuskrip Islam Dunia Melayu Ditinjau Dari Pelbagai Peringkat
 • Tulisan Melayu/Jawi : Ejaan Dalam Manuskrip dan Cetakan Kitab - Suatu Analisis Perbandingan
 • Penulisan Puisi Ulama Asia Tenggara
 • Penulisan Ulama-ulama Melayu Dalam Kesusasteraan Arab
Ukuran/Tebal: 22.5 x 14.5 cm
Halaman : 159 M/S
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Bersambung lagi akan datang jilid 4 - 7

*******************************************************