KOLEKSI POSTER

Selain menerbitkan khazanah-khazanah ulama berbentuk buku, Khazanah Fathaniyah juga menerbitkan poster-poster berupa foto ulama, syair, dan sebagainya. Berikut adalah judul-judul poster yang telah diterbitkan Khazanah Fathaniyah, iaitu:
POSTER NAMA 313 RASUL – RM 4.00
POSTER SYAIR SYEIKH AHMAD(UNGGU) – RM 4.00
POSTER SYAIR SYEIKH AHMAD(KUNING) – RM 4.00
POSTER ULAMA & TOKOH FATHANI SIRI 1 – RM 15.00
POSTER ULAMA & TOKOH FATHANI SIRI 2 – RM 15.00
POSTER ULAMA & TOKOH SAMBAS SIRI 1 – RM 15.00
POSTER ULAMA & TOKOH KALIMANTAN BARAT SIRI 1 – RM 15.00
POSTER ULAMA & TOKOH KEDAH SIRI 1 - RM 15.00
POSTER ULAMA & TOKOH MINANGKABAU 1 – RM 15.00
POSTER ULAMA & TOKOH KELANTAN SIRI 1 – RM 15.00
POSTER ULAMA & TOKOH KELANTAN SIRI 2 – RM 15.00
POSTER ULAMA & TOKOH RIAU SIRI 1 – RM 15.00

*******************************************************